wtorek, 28 stycznia 2014

Obraz współczesnej literatury niemieckiej po 1989 roku - przegląd autorów. Prelekcja Marion Voigt w MBP w Gorlicach


12 grudnia 2013 roku w sali odczytowej Pod sową Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisłąwa Gabryela w Gorlicach odbyło się spotkanie z Marion Voigt, stypendystką międzynarodowego programu międzynarodowego „Leonardo da Vinci” która przedstawiła wykład ukazujący obraz współczesnej literatury niemieckiej po 1989 roku.  Autorka  mieszka pod Norymbergą. Studiowała slawistykę oraz historię wschodnioeuropejską. W tym roku otrzymała stypendium na dwumiesięczny pobyt w Polsce, aby poznać współczesną literaturę polską i rynek książki. Marion Voigt wzbogaciła swój wykład prezentacją multimedialną zawierającą portrety omawianych pisarzy. Spotkanie prowadziła Magdalena Miller, dyrektor gorlickiej MBP, zaś tłumaczenia wykładu podjęła się Zofia Waląg  - germanistka, wieloletnia nauczycielka języka niemieckiego w LO im. M. Kromera w Gorlicach.  

 Marion Voigt rozpoczęła swą prelekcję od ukazania sytuacji jaka panuje  na niemieckim rynku wydawniczym. Jak dowiedzieliśmy się, w Niemczech jest  około 1800 wydawnictw i przeszło  3500 księgarń. Ukazuje się tam  każdego roku około 80 000 nowych książek (tylko pierwsze wydania). Prawie 15 % z tego to tytuły beletrystyczne. W 2012 niemal 13 % wszystkich nowości stanowiły przekłady, gównie z języków angielskiego, francuskiego, japońskiego.  Polska z zakupionymi 367 licencjami zajmuje obecnie 5  miejsce (w 2011 nasz kraj był na miejscu trzecim a w latach  2008 i 2009 Polska była największym nabywcą licencji).[1]

Marion Voigt z oczywistych względów pominęła w  swym referacie  wybitnych pisarzy   niemieckich  -  autorów takich, jak  Günter Grass (ur. 1927,  Nagroda Nobla 1999), Martin Walser (ur. 1927), Christa Wolf (1929-2011) i Herta Müller (ur. 1953, Nagroda Nobla 2009) koncentrując uwagę na postaciach mniej znanych. Celem jej prezentacji było przybliżenie twórców i ich dzieł, którzy dopiero czekają swoich odkrywców, na szersze analizy krytyczne oraz tłumaczenia.

Swój przegląd M. Voigt przeprowadziła  chronologicznie, rozpoczynając od pokolenia autorów urodzonych w latach czterdziestych. Wymieniła następujących twórców:

Uwe Timm,  pisarz urodzony  w 1940 w Hamburgu). Obecnie autor ten  mieszka w Monachium i Berlinie. Należy do generacji politycznego przełomu, tzw. Pokolenia 68. Znane są jego powieści:  Czerwone (2001), Na przykładzie mojego brata (2003) Ptasie pastwisko (2013, Kiepenheuer und Witsch),
W przekładzie polskim:
Na przykładzie mojego brata,  przełożył Arkadiusz Żychliński, Czytelnik, 2005

Katja Lange-Müller ur. 1951 we Berlinie Wschodnim  w 1984 wyjechała do Berlina Zachodniego. Pisze przede wszystkim opowiadania a jej powieść Wściekłe owce ukazała się w 2007 roku. Po polsku ukazały się:

 Wściekłe owce, tłum. Aleksandra Kujawa-Eberharter, Wydawnictwo FA-art, 2012, 
 Dlaczego koty nie jedzą ludzi (wybór opowiadań z tomu Kaczki, kobiety i prawda), tłum. i oprac. zespół pod kier. Iwony Machowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010

Petra Morsbach, ur. w 1956 w Zurichu, mieszka w Monachium, studiowała teatrologię, psychologię i slawistykę i w latach 1981/1982 reżyserię w Leningradzie.  W połowie lat 90-tych opublikowała swoją pierwszą powieść. Z roku 2013  pochodzi jej najnowsza książka Miłość poety. W tłumaczeniu polskim ukazał się:
Sługa boży, tłum. Maria Przybyłowska/Eliza Borg, Wydawnictwo Homini, 2009

Ilija Trojanow ur.1965 w Bułgarii. W roku 1971 wraz  z rodziną wyemigrował do Niemiec. Mieszkał m. in. w Afryce i w Indiach, studiował i pracował w Monachium obecnie zaś  mieszka we Wiedniu. Pracuje również tłumaczem, wydawcą, prowadzi także działalność polityczną. Znana jest jego powieść Kolekcjoner światów (Hanser, 2006).

Jenny Erpenbeck, ur. 1967 we Wschodnim Berlinie z zawodu introligatorka,  studiowała teatrologię i reżyserię muzyczno-teatralną. Obecnie mieszka w Berlinie i pracuje w teatrze jako reżyser. Jej książka zatytułowana  Wieczór wszystkich dni pochodzi z  2006 roku.
Po polsku ukazały się:
Klucz do ogrodu, tłum. Eliza Borg, Wydawnictwo W.A.B, 2010
Słownik, tłum. Renata Makarska, Czarne, 2008

 Marion Poschmann, ur. 1969 w Essen studiowała  germanistykę,  filozofię i slawistykę w Bonn i w Berlinie. W latach 1997-2003 uczyła  języka niemieckiego w ramach niemiecko-polskiego projektu dla szkół podstawowych „Spotkanie znaczy Begegnung. Jest autorką powieści Pozycja słońca (Suhrkamp, Berlin 2013)

 Terezia Mora dwujęzyczna pisarka ur. 1971 na Węgrzech.  W roku przybyła w 1990 r. do Berlina, gdzie studiowała hungarologię i teatrologię. Jest autorką scenariuszy oraz  tłumaczką z języka węgierskiego. Mieszka  w Berlinie.
Jej powieść Potwór (Luchterhand Literaturverlag, 2013), została wyróżniona „Niemiecką Nagrodą Książki“  w  2013 r.
Po polsku ukazały się:
Każdego dnia, tłum. Elżbieta Kalinowska, Czarne, 2006
Osobliwa materia, tłum. Elżbieta Kalinowska, Czarne, 2006

Daniel Kehlmann, ur. 1975 w Monachium. Rozgłos przyniosła mu  powieść Rachuba Świata  (Rowohlt, 2005), która  opowiada o życiu Alexandra Humboldta i matematyka Carla Friedricha Gaussa,
Jego najnowsza książka wydana w 2013 r. nosi tytuł  F.
Po polsku ukazały się:
Rachuba świata, tłum. Jakub Ekier, W.A.B., 2007
Beerholm przedstawia, tłum. Jakub Ekier, W.A.B., 2004

Clemens Meyer, ur. 1977 w Halle nad Soławą, młodość spędził w  Lipsku. Po maturze pracował m.in. jako robotnik budowlany. Dwa razy został  aresztowany za kradzież samochodów.  Podczas swoich studiów w Instytucie Literackim Lipsku pracował jako strażnik, pakowacz mebli i operator wózków widłowych. Stypendia umożliwiły mu pracę nad jego pierwszą powieścią. , okresowo otrzymywała pomoc socjalną. Pracował też jako artysta plastyk i żyje w Lipsku.Jest autorem powieści
W kamieniu (S. Fischer, 2013)

http://www.folio-lektorat.de/


 
                                                                                                                                 Paweł Nowicki

 

 

[1] Źródło: Buch und Buchhandel in Zahlen, 2013

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz